Voor je ligt de privacyverklaring van Zien. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door zien.

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

1. Zien

Je leest op dit moment de privacyverklaring van Zien. Zien is een platform voor ouders en professionals.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Zien verzameld worden. Het daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Zien, neem dan gerust contact op!

contact@kijkenbijzien.nl / 06 414 09 117

2. Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Zien. Deze worden hieronder toegelicht.

Versturen van nieuwsbrieven

Zien stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Je naam en e-mailadres worden verzameld, via een daarvoor bestemd formulier op de website van Zien (www.kijkenbijzien.nl). Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Zien via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer.

Analytics

De website van Zien verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet verbonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je bezoekt.

3. Ontvangers

De gegevens die Zien ontvangt en verwekt worden beheert door middel van:

Digitaal knooppunt

De e-mail van Zien wordt gehost bij digitaal knooppunt. Als jij contact met ons opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Digitaal knooppunt. De website en back-ups van de website worden gehost bij Digitaal knooppunt. Gegevens die jij achterlaat op de website van Zien zijn op de servers van Digitaal knooppunt opgeslagen.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven worden verstuurd vanuit Microsoft outlook 365. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam geplaatst op onze mailinglijst.

4. Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Zien, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij wij op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

Het versturen van nieuwsbrieven

Jouw emailadres en naam worden opgeslagen op onze mailinglijst. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt. Je kunt dit doen door contact met ons op te nemen.

Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met Zien via mail, dan worden die gegevens de jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar bewaard.

5. Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Zien worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en beveiligd met een wachtwoord. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Zien privé is.

6. Jouw rechten

Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Zien vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Zien. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Zien.

Recht op wissen van gegevens

Wil jij niet langer dat jouw gegevens bij Zien vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

7. Plichten

Zien verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Zien via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

Zien behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Zien dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Zien te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.
contact@kijkenbijzien.nl / 06 414 09 117